Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Որբերեան, Ռուբէն
Title: Յիշատակաց ծաղիկներ
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1893
Notes: Ոտանաւոր եւ արձակ գրուածք: Փունջ առաջին: Նկարագրությունը կատարված է նաև շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար և օտարալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Վահագն (1871); Ժպիտք եւ արտասուք (1871); Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական (1863); Հազարփէշէն (1912); Մարդիկ արածում են (1910) գրքերին:
Շարվ. 13x6 սմ։
78, 2 չհ. էջ։
File size: 13,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia