Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սերվանտէս Միգէլ
Title: Տօն Քիշեօդ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Վէզիր խանընտա Տէրոյենց թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ըսթանպօլտա
Year of Publication: 1868
Notes: Եախուտ տիւզմէ հիքեայէլէր օգումանըն ճահիլլէր ագլընա օլան թէսիրի: Սպանեօլլու Մանուէլ Չէրվանդէս նամ Միւէլլֆին Թէլիֆի: Պու տէֆա լիսանի թիւրքիէ թէրճիւմէ օլունուպ էրմէնի հրուֆաթըյլա թապ օլունուպ՝ էրմէնի հրուֆաթըյլա թապ օլունտու: Գըսըմը էվվէլ:
Դոն Քիշոտ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը հայատառ թուրքերեն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 12,5x7,5 սմ։
4 չհ., 499, 3 չհ. էջ։
File size: 118 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia