Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տէվլէթի ալիյէ իլէ տիւվելի սայիրէ պեյնինտէ աքտ օլունան թարիֆայի ճէտիտէ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Միւհէնտիս Օղլու Յօհաննէսին Թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իւլ Քօսթանթանիյէ
Year of Publication: 1852
Notes: Քեանունի սանի 1. 1847 տէն մարտ 1. 1855է տէկին միւտտէթի օլմաք իւջրէ:
Նոր սակագին Օսմանեան Բարձրագոյն Դրան եւ այլ պետութեանց միջեւ՝ Ռուսաստան, Պարսկական եւ Հնդկաստան՝ կնքուած համաձայնութիւն 1847-1855 տարեշրջաններուն համար: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Տիտղոսաթերթը զարդափակ: Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 15x9,5 սմ։
78 գծափակ էջ։
File size: 21,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia