Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պօմարշէ Փիէր
Title: Սէվիյլի սափրիչը
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Պօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Կատակերգութիւն: Թարգմանիչ Մ. Մամուրեան:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1863, տպագրության վայրը` Զմյուռնիա, տպարանը` Տետեյան եղբայրներ:
Շարվ. 18x11,5 սմ։
54, 1 չհ. էջ:
File size: 22,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 1800-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia