Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սուրէթը խաթթը հիւմայուն
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Յօհաննէս Միւհէնտիսեան Թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1859
Notes: Մուճիպինճէ ամէլ օլունա: Իւսուլի մուհաքէմէյի թիճարէթէ տայիր նիզամնամէ տիր: Պապը էվվէլ = [Օսմանեան քրեական օրենսգիրք]: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի առաջին և վերջին էջերից: Տպարանի տվյալը վերցված է գրքի վերջից: Տպագրության վայրի տվյալը վերականգնվել է ըստ տպարանի տվյալի: Տպագրության թվականի տվյալը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Տպակից է՝ Թիճարէթ գանուննամէի Հիւմայունինէ Զէյլ (1897); Գանոննամէի թիճարէթ (1901) գրքերին:
Շարվ. 16x10 սմ։
49 էջ:
File size: 11,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia