Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գազանճեան, Սուքիաս
Title: Վերջնական պատասխան արեւելեայց առ արեւմտեայս
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Արարեալ ի գերապայծառ Գազանճեան Սուքիաս արքեպիսկոպոսէն Անտիոքայ եւ աբբահայրէ Անտոնեան ուխտին: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար: Շապիկին տպագրության թիվը՝ 1873:
Շարվ.՝ 8x4 սմ։
20 էջ։
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia