Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պուշարտի, Յ.
Title: Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ.Պոլիս
Year of Publication: 1868
Notes: ( Le sonneur de Saint-Paul):
Թատերագրութիւն ի չորս արարուածս եւ ի մի յառաջաբան:
Թարգմանեաց Կ. Դ. Տակէսեան:
Հեղինակի մասին տվյալը վերցված է առաջաբանից:
Տպակից է՝ Պապ (1879); Վիրգինիա (1858); Միհրդատ (1858); Սանդուխտ (1862); Սօֆիա (1904) գրքերին:
Շարվ. 17x9 սմ։
4 չհ., 124 էջ:
File size: 27,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 561-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia