Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արծրունի, Ս[ենեքերիմ]
Title: Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1879
Notes: Տպակից է՝ Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց և սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880); Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց (1867); Հրաւէր միութեան (1869); Ջատագովութիւն (1852); Ճառ մեծին Նաբօլէոնի հզօր աշխարհակալին Գաղղիոյ (1886) գրքերին:
Շարվ. 10x6 սմ։
132 էջ։
File size: 16,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia