Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Էքսէրճեան, Բարսեղ Ե.
Title: Տարերք մայրենի լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն եւ վիմագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: Առաջին տարի: Բոլորովին նոր եւ դիւրուսոյց ոճով: Այբբենարան, հեգարան եւ ընթերցարան: Հրատարակութիւնք Պ. Պալենց գրատան: Հեղինակի տվյալը վերցված է Ա. Ղազիկյանի մատենագիտությունից, էջ 688: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան տարեթիվը՝ 1896: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար և օտարալեզու գրություն:
Շարվ.՝ 14,5x11 սմ։
112 էջ, նկար։
File size: 52,3 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library