Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խրիմեան Հայրիկ
Title: Վանգոյժ
Publisher (standardized): տպ. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Կուժ մի ջուր իւր այրած հայրենեաց վերայ: Կը սրսկէ Խրիմեան Հայրիկ: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից և շապիկից: Շապկի վրա` Կուց մի ջուր իւր այրած հայրենեաց վերայ: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան նկար: Թվայնացված օրինակի շապիկը լրացվել է ՀԱԳ-ում պահպանվող 595 ԱՀ-ով գրանցված գրքից:
Տպակից է՝ Հայգոյժ (1877) գրքին:
Շարվ. 17x10 սմ։
Բ, 16 էջ:
File size: 27,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-839
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia