Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեղագրութիւն Անի քաղաքին որ է Բագրատունեաց թագաւորութեան մայրաքաղաքը
Publisher (standardized): տպ. Խալիբեան ուսումն. ազգիս հայոց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան ուսումնարանի ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1863
Notes: Խմբագրեաց Յովհաննէս Տէր-Աբրահամեան: Տիտղոսաթերթի վրա՝ նկար: Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում:
Թվայնացված օրինակում բացակա են՝ 46, 47, 48, 49, 50, 51 էջերը:
Շարվ. 17x9,5 սմ։
68, 2 չհ. էջ:
File size: 6,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2028
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia