Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քէֆարէթ Հագգընտա ինճիլի շէրիֆին Թալիմաթը
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: «Իշթէ տիւնեանըն կիւնահընը գալտըրան Ալլահըն Գուզուսու:» (Յովհ. Ա 29.):
Նոր Կտակարանի խորհուրդները՝ մեղքերը քավելու համար: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 14x8,5 սմ։
64 էջ։
File size: 57,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia