Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քրիսթիան տինինտէ այն ու ատէթլէրին զուհուրու
Publisher (standardized): տպ. Շիրքեթի Շարգիե
Publisher (as it is on book): Շիրքէթի Շարքիէ պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթամպօլտա
Year of Publication: 1857
Notes: Քրիստոնեական ծեսերի եւ սովորույթների ծագումը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Թապ օլունմուշ: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 14x8 սմ։
192 էջ։
File size: 33,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 787-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia