Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Իւթիւճեան, Մանուէլ
Title: Գինովութիւն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պօլիս
Year of Publication: 1898
Notes: (Առաջնորդ առողջապահութեան: Հատոր քսաներորդ):
Տպակից է՝ Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ (1874); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1870, Տետրակ Ա.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Բ.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Գ.); Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ (1880); Կազմախօսութիւն, բնախօսութիւն եւ առողջապահութիւն ատամանց (Առաջնորդ առողջապահութեան: Հտ. 1.- 1899); Առողջապահութիւն վարժարաններու (Առաջնորդ առողջապահութեան Գ. - 1899: Հտ. 3: Մասն առաջին); Քոլերան մեր դուռներուն առջեւ (1910) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
47 էջ:
File size: 12,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia