Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Գաբրիէլ
Title: Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած առակներ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1875
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ գծափակ, վրան՝ զարդանկար: Տիտղոսատի դարձերեսին գրություն՝ Дозволено Цензурою. С.- Петербургь, 23-го сентября 1872 г. : Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից:
Տպակից է՝ Աշխարհաբառ հայ լեզուն (1880); Ոսկի ձկնիկ (1884); Չափաբերականք (1884); Վանգոյժ (1877, 15 էջ); Շարականք Հայ Ս. եկեղեցւոյ (1902) գրքերին:
Շարվ. 17x11 սմ։
31 էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 8,88 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia