Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դօդէ, Ալֆօնս
Title: «Խոչնդոտ»
Publisher (standardized): տպ. Արոր
Publisher (as it is on book): Տպարան «Արօր» Տ.Նազարեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1891
Notes: L, Obstacle: Կատակերգութիւն 4 արարւածով: Թարգմ. Մ.Նաւասարդեան: (Հրատ.«Աղբիւր» եւ «Տարազ» պատկ. հանդէսների N 55): Գրքում պակասում են 55-58 էջերը՝
Տպակից է՝ Տառապեալների ծառայ Ռօխը եւ նորա շունը (1899); Մկա վախ չունիմ (1901); Ուխտին ողջակէզը կամ կոյս մնացած կինը (1909); Շխնոց (1898):
Շարվ. 14x9 սմ։
100 էջ։
File size: 11,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 58112-67
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia