Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Խաչատրեան, Խաչատուր
Title: Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Համբարձումայ Էնֆիաճեանց եւ ընկեր.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1877
Notes: Երկու բաժանմունքով: Հատոր 1: Աշխատութիւն Խ. Տէր Խաչատրեանցի Աշտարակեցւոյ: Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ.` 13,5x9 սմ։
1 չհ., 52 էջ։
File size: 10,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia