Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աղանեանց Գիւտ
Title: Կրօնի դասագիրք
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան ՄովսԷս Վարդանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1888
Notes: Երկրորդ տարուայ ուսումն հայոց եկեղեցական-ծխական ուսումնարանների համար: Պատկերազարդ: (Համաձայն Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսից հաստատուած ծրագրի)Երկրորդ տպագրութիւն: Հրատարակութիւն Կենտրոնական Գրավաճառանոցի: Աշխատասիրեց՝ Գիւտ քահանայ Աղանեանց: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 15x8սմ։
54 էջ։
File size: 1.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library