Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կենսագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան
Publisher (standardized): տպ. Մէճմուայի հավատիս
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մէճմուայը հավատիս լրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1884
Notes: Թանգարան ժողովրդեան: Առաջին տարի, թիւ 4, 5, 6, 7: Հատոր առաջին: Ապրիլ 15, մայիս 15, յունիս 15, յուլիս 15: Տիտղոսաթերթը գծափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Տպակից է՝ Գիտութիւն եւ ֆռանքլէն (1884); Առաքել Բահաթրեանց (1884) գրքերին:
Շարվ.` 10x7 սմ։
116, 2 չհ. էջ, դիմանկ.։
File size: 34 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia