Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ ազգիս
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Յազգային տպարանի Սուրբ Փրկչի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Աշխատութեամբ ազգային երկուց ժողովոց եկեղեցականաց և աշխարհականաց եւ հրամանաւ Տեառն Սարգսի սրբազան արհիեպիսկոպոսի ազգասէր և վեհափառ պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 30-ի փոխարեն տպագրված է 28:
Շարվ. 12x7 սմ։
30 էջ։
File size: 3,52 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 326-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia