Դիտել փաստաթուղթը Ջամբռ
Դիտել փաստաթուղթը Ջավա կամ ընդհանուր ծանօթութիւն բազմակղզի ծովու Արեւելեան Հնդկաց` ուր շարժի Հոլանդացւոց տէրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն համազգեաց ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ջատագովութիւն շատ անգամ Մխիթարեանց վրայ եղած զրպարտութիւններուն պատճառները բացատրելով
Դիտել փաստաթուղթը Ջերմաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ջիւանու քնարը