Դիտել փաստաթուղթը Retrato de Leon V de Armenia
Դիտել փաստաթուղթը Retrato de León V, Rey de Armenia
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական երգք Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական երգք Հայոց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Ռայնա Գէորգիեւայի ինքնակենսագրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ռընէ
Դիտել փաստաթուղթը Ռոդոլփ Հաւբերդունի
Դիտել փաստաթուղթը Ռոզալիա Փալերմոյ քաղքին մէկ գեղէն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսիա եւ ընդհանուր ժողով հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Ռւյ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Ռօբինզօնի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ռօբինզօն Կռիւզօի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ռօլէնի խորհրդածութիւնները դաստիարակութեան վրայ