Դիտել փաստաթուղթը Րահաթ կիւնիւնիւն իպգասը վէ թէպտիլի
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն եէնի ահտը (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն եէնի ահտը քի ինճիլի շէրիֆ, առաքելլարըն Ամէլլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Րէվէրսուրուս եախօտ Թիւրքիա վէ Բաբալըք իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէի Շէրիֆէ
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէյի ֆօթօկրաֆ
Դիտել փաստաթուղթը Րուզնամէ 1859 վէ տօմարըմըզ միւճիպինճէ ՌՅԸ սէնէսինէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Րուհանի նաֆագա եախօտ ուղղափառ քրիսթիյան պիր ճանա իգթիզալը տուալէր վէ թալիմաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Րում էլիի շարգի վէ էրմէնիլէր
Դիտել փաստաթուղթը Րումճա լուղաթ վէ ուսուլը միւքեալէմէ
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Րօգամպօլ եախօտ Բարիսին ղարիպ վագըալարը: Հտ. 6