Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Օրացոյց ժողովրդական 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի, Հարություն Պարոնյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան եւ ընկ. Յ. Պարոնեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Շապիկին զարդանախշ և գրություն՝ Արտօնութեամբ եւ վաւերացմամբ Մուարիֆի:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
73 չհ. գծափակ, (11-96) էջ, նկ.։
File size: 23,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia