Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արձագանգ Բարիզի
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1890
Notes: Ժողովածոյ գաղիերէն խօսից, որ հանդիպին ի հասարակաց կեանս, եւ զորս լսեն որք բնակին ի Գաղիա: Հանդերձ գաղիերէն-հայերէն բառարանաւ բառից, առանձինն ասացուածոց եւ առածից որք կան յայսմ մատենի: Ի պէտս դպրոցաց եւ առանձին ուսման: Թարգմանեց՝ Ա. Մ. Գարագաշեան
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1891, հեղինակը` Գարագաշյան:
Շարվ. 16x10 սմ։
383 էջ։
File size: 154 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: gallica.bnf.fr.