Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Իւթիւճեան, Մանուէլ
Title: Առողջապահութիւն վարժարաններու
Publisher (standardized): տպ. Ախթերի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ախթէրի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1899
Notes: (Առաջնորդ առողջապահութեան Գ): Հատոր երրորդ: Մասն առաջին: Առաջին տպագրութիւն: Աշխատասիրեաց տօքթօր Մանուէլ Բ. Յ. Իւթիւճեան տեղակալ-գնդապետի, բժիշկ Կայսերական խոհանոցի եւ Կիւմիւշ Սուի արքունի հիւանդանոցին, տէր եւ հրատարակիչ Սւհաթ առողջապահական լրագրի եւ անդամ Գաղղիոյ, Անգլիոյ, Ռուսիոյ, Իտալիոյ, Սպաիոյ, Պելժիքայի Ամերիկայի եւ Պռազիլիոյ առողջապահական ընկերութեանց: Տիտղոսաթերթի վրա այլալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ (1874); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1870, Տետրակ Ա.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Բ.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Գ.); Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ (1880); Կազմախօսութիւն, բնախօսութիւն եւ առողջապահութիւն ատամանց (Առաջնորդ առողջապահութեան: Հտ. 1.- 1899); Գինովութիւն: (Առաջնորդ առողջապահութեան Հտ. 20. - 1898); Քոլերան մեր դուռներուն առջեւ (1910) գրքերին:
Տպարանի և տպագրության վայրի հայերեն տվյալները վերցված են շապիկից:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
30 էջ:
File size: 8,70 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia