Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Համառօտ մարմնամարզութիւն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Ի պէտս վարժարանաց և առանց դասատուի առանձինն ուսանողաց: Թարգմանեց Կ. Յ. Փ.: Հրատարակիչ Նշան Կ. Պէրպէրեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Ի՞նչ պետք է գիտնայ դեռատի մանչ մը (1907); Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1882); Վտանգը (1910) գրքերին:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
Ը, 252, 1 չհ. էջ։
File size: 37,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia