Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հիքեայէյի Արզու իլէ Գանպէր
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1875
Notes: Իքի Բագիպազ աշըգմաշուգլարըն հիքեայէսի վէ Սուզիշլի Պէյիթլէր իլէ վասֆ Օլընմըշ:
Արզուի եւ Գանպէրի պատմութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթը` զարդափակ, վրան` զարդանախշ:
Շարվ.` 13x9 սմ։
32 էջ։
File size: 8,07 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia