Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մուրատեան, Գարեգին
Title: Հայերէն քերականութիւն նորավարժ ուսանողաց համար
Publisher (standardized): տպ. Գաբրիել Մելքումյանցի և Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի հայ տպարանի Գաբրիէլի Մելքումեանց եւ Համբարձումայ Էնֆիաճեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1860
Notes: Աշխատասիրեաց Գարեգին Տէր Գրիգորեան Մուրատեանց: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 14,5x9,5 սմ։
5 չհ., 84 էջ։
File size: 26,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia