Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կակոսեան, Մանուկ
Title: Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Ուսումն քրիստոնէական հաւատոյ եւ սրբազան պատմութեան աւետարանի հանդերձ վկայութեամբ Ս. Գրոց: Արարեալ ի Մ. Մանուկ վարժապետէ Կակոսեան Կիւրինցի: Երրորդ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Նկարագրված օրինակում 357-358 էջերը պատռված են:
Շարվ.` 10x6 սմ։
ԺԲ, 422 էջ, նկ.։
File size: 58,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia