Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քաջունի Մանուէլ
Title: Համարողութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1859
Notes: Երկու գիրք բաժնած համառօտ եւ ընդարձակ նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար:
Երկրորդ տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Կա տպագրական վրիպակ՝ 297 էջի փոխարեն տպագրված է 279:
Շարվ. 14x8 սմ։
413 էջ։
File size: 83,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia