Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խրիմեան, Խորէն
Title: Հայրենագիտութիւն
Publisher (standardized): տպ. Արծիվ Վասպուրականի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վ. Արծուոյն ի Վարագ
Place (standardized): Վան
Place (as it is on book): Վան
Year of Publication: 1883
Notes: Բ: Վասպուրական նահանգ: Վասպուրականցի մանուկներու համար: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է «Վասպուրական նահանգ» վերնագրով: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանի վերջից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Հայրենագիտութիւն: Ա (1883) գրքին:
Շարվ.` 12x8 սմ։
81, 3 չհ. էջ։
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia