Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վարդանեան, Յովսէփ
Title: Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Միւհէնտիսեան Յօհաննէսին Թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Գօսթանթանիյէ
Year of Publication: 1856
Notes: Ֆրանսըզ վէ ինկիլիզ մէշհուր վէ միւթէպէր միւէլլիֆլէր թէվարիխինտէն պիլ ինթիխապ: Լիսանը թիւրքիտէ թէլիֆ իյլէտի Յովսէփ Վարդանեան սէր-Թէրճիւմանը պահրիէ վէ Ազայը Խարիճիի: Էնճիւմէնը Տանիշ: Ճիլտի Սանի:
Նապոլեոն Բոնապարտի պատմությունը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Շարվ. 20x12,5 սմ։
777 էջ, նկ.:
File size: 392 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 822-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia