Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ
Publisher (standardized): տպ. Մասիս լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մասիս լրագրոյ
Place (standardized): Ղալաթիա
Place (as it is on book): Ղալաթիա
Year of Publication: 1877
Notes: Բացում 1876 ամին: Նիստ Ի. : 11 մարտ 1877: Պաշտօնական հրատարակութիւնք ազգային պատրիարքարանի: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 20x15 սմ։
(401-436) երկսյուն էջ։
File size: 9,99 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia