Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ատենագրութիւն ազգային երեսփոխանական ընդհ. ժողովոյ
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Բացում 1870 ամին: Նիստ վաթսունըութերրորդ : 23 նոյեմբեր 1873: Պաշտօնական հրատարակութիւն ազգային պատրիարքարանի: Թիւ 68: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 20x15 սմ։
(967-968) երկսյուն էջ։
File size: 1,77 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia