Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մէշհուր մէտտահ Գըզ Ահմէտ Էֆէնտինին րիվայէթ իթտիղի Լիւլէճի Ահմէտին մէնգըպէսի
Publisher (standardized): տպ. Վեզիր խան
Publisher (as it is on book): Վէզիր խանընտա
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1872
Notes: Հայտնի հեքիաթասաց Գըզ Ահմեդ Էֆենդու պատմութիւնը Լյուլեջի Ահմեդի մասին: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդանկար: Թվայնացված օրինակում բացակա են 21-24-րդ էջերը: Հայատառ թուրքերեն:

Բ, 45 էջ։
File size: 64,1 MB
Holdings: Armenian Patriarchate of Constantinople
Year and Place of Digitization: 2017, Armenian Patriarchate of Constantinople
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Armenian Patriarchate of Constantinople