փակիր գրադարանի այս բաժինը Փուղինեանց, Նիկողայոս
Դիտել փաստաթուղթը Դալալ Ղաղօ