փակիր գրադարանի այս բաժինը Տէրվիշեան, Սերովբէ
Դիտել փաստաթուղթը Այրի մայրն ու միամօր որդեակը