փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիվիթեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք բնութեան