փակիր գրադարանի այս բաժինը Տնտեսեան, Եղիա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց