փակիր գրադարանի այս բաժինը Քոթէն
Դիտել փաստաթուղթը Աքսորականացն ի Սիպերիա
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ եւ Մէլիք-Ատիլ կամ յիշատակարան քաղեալ ի պատմութենէ խաչակրաց: Հտ. Ա