փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆէթթէր, Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխատսիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի