փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆէրուհխան Բարունակ Պէյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Բաբելոն ընդ Հայաստան