փակիր գրադարանի այս բաժինը Արթինոֆ, Բագարատ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրուսոյց այբբենարան հեգարան եւ ընթերցարան հայկազն մանկանց