փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆուռնիէ Պ. Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ