փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆրանկոյ Սեկունտոս
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մոլորութիւնք բողոքականութեան յայտնեալք առ շինականս