փակիր գրադարանի այս բաժինը Աւագեան, Աստուածատուր
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս կամ աշխարհացոյց տախտակք (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս կամ աշխարհացոյց տախտակք (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալիք բնապատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկովտիայի Սթուարթեան թագաւորաց եւ առանձինն Մարիամ Սթուարթ թագուհւոյն պատմութիւնը