փակիր գրադարանի այս բաժինը Աւգոսստինոս Հիպպոնացի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Աիգոստինեայ Հիպպոնայ հայրապետի առանձնախօսութիւնք եւ առձեռնական