փակիր գրադարանի այս բաժինը Բարաղամեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն եւ պարտք պանդխտին