փակիր գրադարանի այս բաժինը Բարսեղեան, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն դիւր ուսանելւոյ ի պէտս վարժարանաց